ศาลปกครอง ไม่รับไต่สวนฉุกเฉิน ผู้ค้าหวยรายย่อย ฟ้องระงับหวยออนไลน์ เเต่รับพิจารณาคดีคำขอคุ้มครองฯ

ศาลปกครอง ไม่รับไต่สวนฉุกเฉิน ผู้ค้าหวยรายย่อย ฟ้องระงับหวยออนไลน์ เเต่รับพิจารณาคดีคำขอคุ้มครองฯ

ศาลปกครอง ไม่รับไต่สวนฉุกเฉิน ผู้ค้าหวยรายย่อย ฟ้องระงับหวยออนไลน์ เเต่รับพิจารณาคดีคำขอคุ้มครองฯ

ศาลปกครอง ไม่รับไต่สวนฉุกเฉินผู้ค้าหวยรายย่อยฟ้องระงับหวยออนไลน์-ขยายการค้าของรัฐกว่า 2,000 จุด เเต่ยังรับพิจารณาคดี-คำขอคุ้มครองฯ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับไต่สวนฉุกเฉินในคดีที่กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย ที่ประกอบด้วยชมรมผู้ค้าสลากเสรีแห่งประเทศไทย เครือข่ายคนพิการผู้ค้าสลาก, เครือข่ายชมรมผู้ค้าสลากภาคเหนือ

ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คณะกรรมการบริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกันจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และออกมาตรการขยายการค้าสลากกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ มีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ค้าสลากรายย่อยซึ่งส่วนใหญ่ เป็นคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

เเต่จะมีการพิจารณาคำฟ้องคดีและคำขอคุ้มครองชั่วคราวของกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่กำลังจะขยายการค้าสลากกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ ให้สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง คือ ปตท. และบางจาก

รวมทั้งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลระงับการดำเนินการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านระบบออนไลน์เป็นการชั่วคราวจนกว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะมีมาตรการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากเกินราคาอย่างเป็นรูปธรรม ตามกระบวนการพิจารณาคดีในขั้นตอนปกติต่อไป

ที่มา มติชนออนไลน์