แห่ส่องเลขหางประทัด! ทต.เชิงดอย บวงสรวงพญานาคราช 2 องค์ ทำโคมจำลอง

แห่ส่องเลขหางประทัด! ทต.เชิงดอย บวงสรวงพญานาคราช 2 องค์ ทำโคมจำลอง

แห่ส่องเลขหางประทัด! ทต.เชิงดอย บวงสรวงพญานาคราช 2 องค์ ทำโคมจำลอง

แห่ส่องเลขหางประทัด! ทต.เชิงดอย บวงสรวงพญานาคราช 2 องค์ ทำโคมจำลอง ไม่ต้องลอยขึ้นฟ้า

เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 8 พ.ย.65 พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีบวงสรวงพญานาคราช 2 องค์ ที่หนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงศ์ คงสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย นางจิราภา ชินสรนันท์ ปลัดเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย และประชาชนในพื้นที่ ตำบลเชิงดอย เข้าร่วมประกอบพิธี

มีช่างฟ้อนบายศรีสู่ขวัญ และฟ้อนบวงสรวงโดยเจ้าส่าง นำช่างฟ้อนบ้านสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ฟ้อนถวายแด่องค์พญานาคทั้งสอง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณียี่เป็ง เทศกาลโคมล้านนาปู่จาผางประทีปหนองบัวพระเจ้าหลวง ที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรก กำหนดจัดวันที่ 8-13 พ.ย.2565 เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล เนื่องในการจัดงานเทศกาลยี่เป็ง

หลังจากประกอบพิธีบวงสรวง และช่างฟ้อนรำถวายบวงสรวงพญานาคราช 2 องค์แล้ว ได้ให้ผู้ที่มาร่วมพิธีได้ฟ้อนเพื่อขอโชคลาภ จากนั้นได้จุดประทัด 1 หมื่นนัด เมื่อสิ้นเสียงประทัดก็ได้เก็บหางประทัดมาดู พบว่ามีเลข 117 และเลข 85 ผู้มาร่วมพิธีได้นำมือถือเข้าไปถ่ายภาพเลขเด็ดไว้เพื่อเป็นเลขมงคลในการนำไปซื้อเลขหวยต่อไป

ว่าที่ร้อยตรี ดร.อภิพงศ์ เปิดเผยถึงแนวคิดทำโคมจำลอง ไม่ต้องลอยขึ้นฟ้า ก็ถ่ายภาพสวยงามได้ กล่าวว่า โคมลอยจำลองสร้างขึ้นเพราะ ทต.เชิงดอย ได้รับอนุญาตให้ปล่อยโคมลอยได้แบบจำกัด ปล่อยได้เพียงวันที่ 8-9 พ.ย.คืนละ 3 พันลูกเท่านั้น เมื่อเทียบกับที่อื่นถือว่าเราปล่อยโคมได้น้อยมาก ไม่เพียงพอกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจำนวนมาก และ ทต.เชิงดอย จัดงานจำนวนหลายวัน ก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพสวยๆ ถ่ายภาพกับโคมลอยสวยๆ นอกจากวันที่ 8-9 พ.ย.แล้ววันอื่นๆ เมื่อมาเที่ยวงานที่หนองบัวพระเจ้าหลวง ก็ยังสามารถได้ถ่ายภาพกับโคมลอยจำลองได้ทุกวันอีกด้วย ตนปรึกษากับ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดอยสะเก็ด จึงได้โคมลอยจำลองที่มีมิตดังกล่าวขึ้นมา

แต่การทำงานติดตั้งโคมจำลองไม่ง่าย เพราะไฟกับน้ำไม่ถูกกัน ใช้เวลา 3 วันในการติดตั้ง และต้องยกขึ้นเป็นแผงพร้อมกันนั้นทำได้ยากมาก ต้องใช้ความพยายามและสามารถ จนได้โคมลอยจำลองให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพส่วยๆแบบมีมิติ และด้านหลังเป็นวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ท่านพระคุณเจ้าได้อนุเคราะห์เปิดไฟที่องค์พระธาตุของวัดเพื่อให้ได้เห็นแสงของวัดสวยงาม เมื่อถ่ายภาพที่หนองบัวพระเจ้าหลวงสถานที่จัดงานลอยกระทงที่นี้ จะมีแบล็คกราวเห็นแสงไฟที่จากพระธาตุวัดดอยสะเก็ดได้สวยงามอีกด้วย” รองนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

อีกหนึ่งไฮไลท์ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว จุดผางประทีปบูชานับหมื่นดวง แล้วได้ร่วมการปล่อยโคมไฟ ซึ่งได้ขออนุญาตและรับอนุญาตจากอำเภอดอยสะเก็ด ในห้วงวันที่ 8-9 พ.ย.2565 เนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตการบินของจังหวัดเชียงใหม่ ทางเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มีมาตรการเฝ้าระวังในห้วงการปล่อยโคมไฟ และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตระเวนจัดเก็บซากโคมในระยะ 10 กิโลเมตรเพื่อ และการแสดงความบันเทิงมากมาย ถือเป็นการจัดงานกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประเพณียี่เป็ง เป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

เครดิต : ข่าวสด